oude polis verzilverenHoe verzilver je een oude uitvaartpolis?

Het komt geregeld voor dat een nabestaande niet weet of hun overleden dierbare een uitvaartverzekering had afgesloten of waar de betreffende oude uitvaartpolis is gebleven. Het kan natuurlijk ook zijn de oude uitvaartpolis is zoekgeraakt, aangezien deze vele jaren geleden is afgesloten. Om dit zo spoedig mogelijk te achterhalen kunt u volgende stappen doorlopen.

Welke stappen kunt u ondernemen of er een uitvaartpolis bestaat?

1. Onderzoek de huidige administratie.

De dekking van de verzekering kan tientallen jaren doorlopen. Het kan in de tussentijd voorkomen dat de verzekeraar waar destijds de verzekering is afgesloten, niet meer bestaat, of is gefuseerd met een andere uitvaartverzekeraar. U moet er dus achter komen wie de polis dekt of heeft gedekt in het verleden.

Het makkelijkste is om te duiken in de administratie van de overledenen. Wellicht vindt u bewijs in de vorm van brieven van een afgesloten uitvaartverzekering. Bij het naslaan van de administratie let u op gerelateerde documenten en namen van verzekeraars die mogelijk niet meer bestaan. U kunt bij De Nederlandse Bank terecht voor een actuele lijst en eventuele zoekservice (zie punt 4.).

 2. Het onderzoeken van de bankafschriften.

Heeft u niks in de administratie kunnen ontdekken? Controleer dan de bankafschriften. Hier vindt u misschien de naam van de uitvaartverzekeraar. U kunt een huidige lijst van verzekeraars opvragen bij het Verbond van Verzekeraars en deze doorlopen.

3. Is er een assurantieadviseur ingeschakeld?

Heeft u nog niks kunnen vinden in de administratie, dan kunt u wellicht onderzoeken of u overledene een assurantieadviseur had aangesteld. De assurantieadviseur kunt u verder helpen en de nodige informatie verstrekken.

4. Contact het Verbond van verzekeraars

Als bovenstaande stappen niet hebben geholpen, kunt u het Verbond van Verzekeraars gaan raadplegen. Zij kunnen uitzoeken of u overledene recht heeft op een uitkering. Zij beschikken over een zoekservice voor polissen. Het verbond gaat dan na bij de verzekeraars of er een polis is afgesloten.

Via de website van het Verbond van Verzekeraars kunt u een aanvraag indienen. Hier zijn wel aantal stappen voor nodig en tevens zijn er een aantal voorwaarden van kracht, voordat u de dienst kunt raadplegen. In het kort.

  1. Het kan enkel na het overlijden van uw dierbare.
  2. Als u een erfgenaam, kind, echtgenoot, echtgenote of samenwonende partner van de overledene bent. Of als u bent aangewezen om de nalatenschap af te handelen, bijvoorbeeld een notaris.
  3. Als u een aantal documenten meestuurt waaruit blijkt dat u aan voorwaarde 1 en 2 hierboven voldoet.

5. Polisblad gevonden?

Hopelijk heeft u eindelijk het polisblad in handen. U kunt dan contact opnemen met de verzekeraar. Wettelijk heeft u 5 jaar na dato, recht op de uitkering. Bespreek tevens met de betreffende verzekeraar wat de hoogte is van de uitkering.

 

Plaats een reactie