Checklist voor en na het overlijden

Als een naaste overlijdt, moet er veel geregeld worden. Hopelijk heeft uw nabestaande bekend gemaakt wat zijn of haar wensen voor de uitvaart zijn, zodat u de beslissingen makkelijker kunt maken.

Wat te doen na het overlijden

Na het overlijden moet u verschillende zaken gaan oppakken. Als u nog nooit een uitvaart heeft meegemaakt of uzelf heeft moeten regelen, dan kan onderstaande checklist handig zijn. We onderscheiden welke stappen u moet doorlopen voor de uitvaart en welke stappen u kunt ondernemen na de uitvaart.

Checklist voorafgaand:

 1. Word de overledene gecremeerd of begraven.
 2. Een overlijdensverklaring door u huisarts laten opstellen.
 3. Controleren of de overledene een uitvaartverzekering heeft afgesloten. Zo ja, nagaan wat er gedekt wordt.
 4. Contact opnemen met een uitvaartverzorger.
 5. Contact opnemen met een crematorium of een begraafplaats. Overleg met de uitvaartbegeleider.
 6. Breng directe familie en vrienden persoonlijk op de hoogte.
 7. Verzamelen van adressen voor de verzending van de rouwkaarten.
 8. Opmaken en versturen van de rouwkaarten. Check PostNL voor meer informatie.
 9. Opmaken en plaatsen van een rouwadvertentie.
 10. Testament en donorcodicil controleren en eventuele actie ondernemen.
 11. Aangifte doen van overlijden bij de gemeente.
 12. Informeer eventueel de werkgever.
 13. Noteer het banksaldo van de overledenen op de datum van overlijden.

Checklist opvolgend:

 1. Stel de werkgever op de hoogte.
 2. Stel de bank en pensioenfonds op de hoogte en laat pensioen uitkeren.
 3. Zeg alle levens-, schade en zorgverzekeringen op en stuur de overlijdensakte mee.
 4. Neem contact op met de hypotheekverstrekker en stuur de overlijdensakte mee. Indien de hypotheek nog niet afgelost is, laat u dan adviseren.
 5. Zeg alle abonnementen, lidmaatschappen en contributies op. Bekijk bankafschriften voor de nodige inzichten. U kunt ook gebruik maken van opzegdiensten.nl.
 6. Vraag een overlijdensuitkering aan. Als u hier voor aanmerking komt, ontvangt u een formulier van het UVW of de SVB (Sociale Verzekeringsbank).
 7. Bewaar alle rekening omtrent de uitvaart goed. Deze kunnen fiscaal aftrekbaar zijn.
 8. Check de aanwezigheid van sociale profielen als Facebook, LinkedIn en Twitter.