Uitvaartverzekering Univé

Univé is één van de grootste verzekeraars van Nederland. Univé profileert zichzelf als verzekeraar zonder winstoogmerk. Hiermee wordt bedoeld dat het maken van winst niet het belangrijkste doel is en daardoor kan Univé scherpe producten aanbieden. Univé heeft vele verzekeringsproducten in haar portfolio. De uitvaartverzekering Univé is niet een product van Univé zelf, maar zij werken samen met uitvaartverzekeraar Monuta.

Het aanbod van uitvaartverzekeraars

7,20 p/mnd
60% kiest Monuta
Uitvaart t.w.v. € 9.000
Type dekking: natura en geld
Doorlooptijd: Levenslang
Dienstenpakket (€ 6.800) + Vrij te besteden (€ 2.200)
Kind gratis meeverzekerd: tot 18 jaar
8,23 p/mnd
35% kiest DELA
Uitvaart t.w.v. € 9.000
Type dekking: natura en geld
Doorlooptijd: Levenslang
Dienstenpakket (€ 3.000) + Vrij te besteden (€ 6.750)
Kind gratis meeverzekerd: Nee, niet meeverzekerd
11,17 p/mnd
3% kiest a.s.r
Uitvaart t.w.v. € 9.000
Type dekking: geld
Doorlooptijd: tot 80 jaar
Vrij te besteden (€ 9.000)
Kind gratis meeverzekerd: tot 21 jaar
14,08 p/mnd
1% kiest PC uitvaart
Uitvaart t.w.v. € 9.000
Type dekking: geld
Doorlooptijd: Levenslang
Dienstenpakket (n.v.t.) + Vrij te besteden (€ 9.000)
Kind gratis meeverzekerd: tot 18 jaar

Welk type uitvaartverzekering Univé heeft

Je kan kiezen tussen twee soorten uitvaartverzekering. Univé biedt een kapitaal uitvaartverzekering of een natura uitvaartverzekering aan. Met de kapitaal uitvaartverzekering krijg je een geldbedrag uitgekeerd, met een natura verzekering krijg je de uitvaart in de vorm van diensten uitgekeerd. Wil je tussentijds het verzekerde bedrag verhogen? Dan is dat mogelijk door een heerindexatie of een optieclausule. Een indexatie houdt concreet in, dat je premiebedrag jaarlijks wordt verhoogd met een percentage. Kies je voor een optieclausule, dan heb je de mogelijkheid om eens in de drie tot vijf jaar een extra bedrag te storen. Zo weet je zeker dat je uitbetaling toereikend is.

Waarom kiezen voor een uitvaartverzekering Univé

  • Het verzekerd bedrag wordt altijd uitgekeerd en je kunt kiezen vastgesteld aantal premiejaren
  • Je kunt meerdere verzekeringsproducten kiezen bij Univé
  • Univé heeft zelf geen uitvaartverzekering, ze geven je onafhankelijk advies.