De uitvaart

Wat is een uitvaart?

Een uitvaart is het geheel van handelingen en plechtigheden na het overlijden van een persoon. Tijdens de dienst wordt de overledene herdacht en neem je afscheid. Dat gebeurt meestal met muziek, speeches, verhalen vertellen. Samen met vrienden en familie bewijst u de laatste eer aan uw partner, familielid, of vriend. Een uitvaart is altijd een heftige plechtigheid, maar hierdoor kunt u het wel waardig afsluiten. De uitvaart wordt afgesloten met een crematie of een teraardebestelling. Een uitvaart wordt ook wel een begrafenis genoemd.

Hoe zit dit wettelijk in elkaar?

De begrafenis moet in Nederland minimaal 36 uur en maximaal 6 dagen na het overlijden van de persoon in kwestie plaatsvinden. De periode kan soms verkort worden of verlengd worden indien nodig. Dit wordt dan wettelijk bepaald door iemand die gerechtigd is. Een uitvaart wordt verzorgd in opdracht van een nabestaanden en door een rechtspersoon. Vaak is dat een bekende van de overledene. Het kan ook voorkomen dat de overledene geen nabestaanden heeft. In dat geval zal de gemeente de verantwoordelijkheid nemen over de uitvaart.

Begraven of cremeren?

Begraven was een eeuwenlang de enige vorm van lijkbezorging in Nederland. Het cremeren van mensen werd pas eind jaren zestig populairder en heeft inmiddels flink aandeel gewonnen. De groei is afgezwakt laatste jaren, maar cremeren geniet over het algemeen de voorkeur. In 2003 werd voor het eerst meer mensen gecremeerd dan begraven. In 2011 was dat bijna 6o%.

Natuurbegraven steeds populairder

In  Nederland komen er steeds meer natuurbegraafplaatsen. Soms heeft men de voorkeur voor begraven, maar wilt men de nabestaanden niet opzadelen met grafkosten en onderhoud. Bij een natuurbegrafenis gaat het graf op in de natuur. Er is dus geen onderhoud nodig. En vaak zit hier eeuwige grafrechten op, waardoor de grafkosten niet verlengd hoeft te worden.

Wat zijn de uitvaartkosten?

De kosten van een uitvaart bedragen gemiddeld € 8000,-. Dit is afhankelijk van verschillende factoren. Een sombere uitvaart kost € 7000,-, maar als u meer wensen en behoefte heeft kan dat als snel oplopen. U kunt een uitvaart dekken met een uitvaartverzekering. U nabestaanden hoeven dan niet op te draaien voor de uitvaartkosten.