Na het overlijden breekt er altijd een treurige periode aan. Na het daadwerkelijke overlijden moet de arts het overlijden vaststellen. In Nederland mag een overleden persoon alleen begraven of gecremeerd worden. Lees hieronder meer informatie welke stappen u moet ondernemen.

Wat moet je doen na het overlijden?

Het overlijden kan door de huisarts vastgesteld worden of door de arts in kwestie in het ziekenhuis. Bij een natuurlijke doodsoorzaak geeft de arts een verklaring af van overlijden. Bij aangifte van een overlijden moet u deze verklaring kunnen tonen.

Indien een minderjarige komt te overlijden dan dient de arts altijd een gemeentelijke lijkschouwer in. Dat is namelijk wettelijk verplicht. Dat gebeurt tevens als de arts denk dat het een niet-natuurlijke dood betreft bij een volwassenen. Of als er enige twijfel is. Indien de gemeentelijke lijkschouwer het niet vertrouwd of niet overtuigd is, dan wordt de officier van justitie ingeschakeld.

Hoe doe je aangifte van overlijden?

In de meeste gevallen doet de begrafenisondernemer aangifte van overlijden. Dit zou je als nabestaanden ook zelf kunnen doen. Dit wordt gedaan bij de burgerlijke stand van de gemeente van overlijden. Hierbij moet je dus de verklaring kunnen tonen die je hebt ontvangen. De aangifte moet voor de daadwerkelijke uitvaart en altijd binnen 6 werkdagen na het overlijden gedaan zijn. Dit heeft als reden dat de uitvaart wettelijk binnen de 6 werkdagen moet plaatsvinden. Sinds 2015 is het mogelijk om ook digitaal aangifte te doen.

Na de aangifte is ingediend zal het overlijden worden geregistreerd bij de burgerlijke stand en zal er een overlijdensakte worden opgemaakt. Jouw gemeente zal tevens een uittreksel uitdraaien uit het overlijdensregister. Dit kan u nodig hebben bij sommige instanties. Daarnaast geeft de gemeente hierdoor toestemming voor het begraven/cremeren van de overledene.

Zijn er regels verbonden aan begraven en cremeren?

Het begraven of cremeren is wettelijk vastgesteld dat het niet eerder dan 36 uur en niet later dan 6 werkdagen mag plaatsvinden. Waarom? Dit staat vastgesteld in de wet op lijkbezorging. Een overledene mag alleen worden begraven of gecremeerd op plekken die daarvoor zijn goedgekeurd. Indien je daarvan wilt afwijken zal er toestemming gevraagd moeten worden bij de burgemeester.

Is een begrafenisondernemer verplicht?

Een begrafenisondernemer (ook wel uitvaartondernemer genoemd) is niet verplicht, maar kunt u wel goed adviseren na het overlijden van een dierbare. Als je een uitvaartverzekering afsluit wordt deze zorg bij u weggenomen en wordt u daarin goed begeleid. De taken van een uitvaartondernemer zijn uiteenlopend en kunt u hieronder vinden.

 • Controleren van de naleving van de wettelijke verplichtingen
 • Vaststellen van de daadwerkelijke kosten
 • Reserveren van begraafplaats of het crematorium
 • Tijdig opstellen van een rouwadvertentie
 • Ontwerpen en laten drukken van rouwkaarten.
 • Het organiseren van het transport van de overledene
 • Het organiseren opbaring
 • Organiseren aflegging
 • Ondersteuning bij de doodskist of de lijkwade
 • Organiseren uitvaartdienst
 • Conserveren van de overleden

Zoals u leest een uitvaartondernemer verantwoordelijk voor vele zaken waar u liever op dat moment niet aan denkt. Een uitvaartverzekering helpt u in dat geval met veel zaken.